Pædagogers arbejde med at anvende musik som genoptræning hos personer med erhvervet hjerneskade

Projektdetaljer

Beskrivelse

PhD-projekt indskrevet 010116 på Musikterapi Aalborg Universitet. Vejleder er Hanne Mette Ridder, AAU og Sven-Erik Holgersen, DPU. I Phd-forløbets empiriske del, som finder sted i efteråret 2016, deltager tre pædagoger fra Handicap- og Psykiatriafdelingen i Ikast Brande kommune. Ligeledes deltager seks borgere med erhvervet hjerneskade. PhD er artikelbaseret. Forskningsmetoden er aktionsforskning (McNiff, 2011). Det teoretiske grundlag er blandt andet viden om hjernens plasticitet (Goldberg, 2006)t, musikkens indflydelse på sprog og motorik (Patel, 2008), internationale forskningsresultater fra musikterapi (reference i PhD-planen), et defineret musikbegreb om planlagte musikaktiviteter på baggrund af Community music (bl.a. Ansdell, 2011) og Communicative musicality samt specialpædagogik i socialpædagogisk profession (Madsen, 2005). Der er tale om aktionslæring (Madsen, 2013), udvikling af kompetencer og handlemuligheder gennem læring i InterAktion (Simovska, 2014) i praksis og gennem praksis. I aktionsforskningsforløbet etableres "et reflekterende team" (Madsen, 2013) og pædagogen arbejder i et tværfagligt samarbejde med opgaveløsningen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1631/12/19

Samarbejdspartnere

 • VIA (leder)
 • Ikast Brande Kommune (Projektpartner)

Emneord

 • aktivitet
 • handlekompetence
 • praksisfællesskab
 • handicappede
 • specialpædagogik
 • pædagoguddannelsen
 • voksne udviklingshæmmede
 • motorik
 • relationer
 • aktionslæring

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.