Pædagogers arbejde og professionsudvikling

  • Nielsen, Anders Elof (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med de pædagogiske læreplaner og de større krav til faglighed, dokumentation og evidens i pædagogisk arbejde, er der tendenser til, at pædagogerne som faggruppe måske er begyndt at få et andet syn på sig selv som fagpersoner og udøvere af en bestemt professionspraksis. Med andre ord, at indførelsen af de pædagogiske læreplaner:
 
1) Bl.a. har afstedkommet en større bevågenhed fagpolitisk fra eks. BUPL's side, med hensyn til at ville profilere sig som vidensbaseret og specialiseret profession
 
2) Kan være med til at sætte nye overvejelser og strømninger i gang hos de enkelte pædagoger ude på institutionerne, i forhold til at ville indtage eller 'markere' en position som uddannede, der har mere viden og kendskab til det pædagogiske arbejdes indhold og metoder - end de ikke-uddannede medhjælpere og børnenes forældre
 
3) Har bidraget til en ændret hverdagspraksis, herunder at møder afholdes alene for de uddannede, at ledelsesteamet har fået en mere superviserende og intervenerende rolle i forhold til de ansatte, og der skal afsættes mere tid af til at dokumentere, registrere og evaluere, hvad det er man laver som ansat i en pædagogisk institution
 
Mit fokus og mit genstandsområde for projektet er de 0-6 års børneinstitutioner, der forefindes i tusindtal rundt om i landet: børnehaver, integrerede institutioner (for både små vuggestuebørn og børnehavebørn), børnehuse etc. Jeg vil især koncentrere mig om at se nærmere, på hvad pædagogerne gør i deres hverdag i en moderne småbørnsinstitution i 2009; hvad de udtaler om sig selv og deres arbejde som professionsudøvere, og hvilke metoder de anvender i forbindelse med de pædagogiske læreplaner.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/0831/03/12