Pædagogers bidrag til at mindste skolefravær og skabe skoletilhør

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet finansieres af BUPL og undersøger, hvordan pædagoger kan arbejde med børnefællesskaber, så skolefravær ændres til skoletilhør. I samarbejde med to skoler udforskes og udvikles praksis med henblik på at udvikle viden og anbefalinger, der kan kvalificere det pædagogiske arbejde med at mindske og forebygge skolefravær på måder, hvor pædagogernes faglighed bringes i spil.
I projektet undersøges og belyses der:
• Hvordan kan pædagoger arbejde med at understøtte deltagelsesmuligheder i
børnefællesskaberne og bidrage til at forebygge og mindske skolefravær? Og hvordan kan pædagogers viden og faglighed siges at være betydningsfuld i relation hertil?
• Hvilke strukturer og samarbejdsformer er befordrende for dette arbejde?
StatusIkke startet
Effektiv start/slut dato01/11/2101/10/23