Pædagogers legepraksis og børns deltagelse i leg i skolen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette PhD. projekt støttes af Det Frie Forskningsråd som del af et større forskningsprojekt om børns deltagelse i leg i skoleregi (Can I join in?).
PhD projektet undersøger pædagogers praksis i forhold til leg i skolen. Undersøgelsen placerer sig i krydsfeltet mellem pædagogisk forskning og design forskning. Samme krydsfelt indgår som del af undersøgelsen. Gennem design-baseret forskning, eksperimenter og etnografisk feltarbejde søger projektet viden om, hvordan pædagoger ved at inddrage børns viden om leg, kan udvikle egne legepraksisser med henblik på at skabe flere deltagelsesmuligheder for børn i legevanskelligheder. Projektet samarbejder med to skoler med forskellig socioøkonomisk og etnisk profil, og der designes på hver skole 6 legeeksperimenter sammen med børn og pædagoger. Desuden etableres på hver skole 3 narrative workshops hvor børn får mulighed for at udveksle oplevelser og erfaringer med leg.

Lægmandssprog

Projektet undersøger om - og hvordan pædagoger kan udvikle en pædagogisk praksis, der støtter om børns leg, således at flere børn får mulighed for at deltage i legefællesskabet.
Kort titelPædagogers legepraksis
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato11/01/1909/12/22

Emneord

  • leg
  • pædagogisk praksis
  • skole
  • design