Pædagogers professionelle forholdemåder i forbindelse med evaluering og dokumentation

Projektdetaljer

Beskrivelse

Gennem empiriske studier i en dagsinstitution i Billund Kommune og den samlede styringskæde omkring denne dagsinstitution søges følgende spørgsmål belyst:

• Hvilke børneperspektiver fremtræder i pædagogers arbejde med evaluerings- og dokumentationsarbejde, i tilknytning til den pædagogiske læreplan?
• Hvilke børneperspektiver fremtræder i styringskæden fra det statslige niveau over kommune til distrikt/område og ledelse i den enkelte institution i tilknytning til evaluering og dokumentation af den pædagogiske læreplan?

Projektet har dermed til hensigt at belyse, hvorledes Servicelovens (Socialministeriet, 2015; §7 Stk.4, §8 Stk. 5) krav om anvendelse af børneperspektiver (Sommer, 2010; Lund og Koch, 2016; Warming, 2011) omsættes og udfolder sig i pædagogers arbejde med evaluering og dokumentation i tilknytning til arbejdet med pædagogiske læreplaner.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1601/06/18

Emneord

  • Børn og unge
  • børneperspektiv
  • evaluering
  • læreplaner i daginstitutioner
  • dokumentation
  • pædagogers professionalitet