Pædagogik Bag Tremmer - Unges Hverdagsliv på en sikret institution mellem bestræbelser om kontrol og pædagogiske intentioner om forandring

Projektdetaljer

Beskrivelse

Pædagogik bag tremmer, metervis højt hegn, videoovervågning, besøgs- og brevkontrol, samtaleanlæg og stærkt kontrollerede hverdagsarrangementer. Dette er hverdagen for mere end 570 unge som i 2017 sad anbragt på landets særligt sikrede og lukkede institutioner for anbragte børn og unge. Sikrede institutioner er på en gang underlagt en forvarings- og resocialiseringsfunktion. Martin Hoffmann undersøger, hvordan hverdagen forløber under sådanne betingelser.
Forfatteren har deltaget i en sikret institutions hverdag og har foretaget etnografisk feltarbejde inden for murene. Afhandlingen er en omhyggelig, dialogisk udforskning med de unge og professionelle af deres oplevelser, tanker, grunde til handling, daglige arrangementer og selvforståelser. Martin Hoffmann udvikler gennem sin deltagelse en inter-subjektiv forståelsesform, hvor forskellige synspunkter opfattes som begrundede standpunkter i praksis, der som sådan må inddrages i det pædagogiske arbejde.
Afhandlingen viser, at hverdagen på trods af spændingen mellem forvarings- og resocialiseringsfunktionen rummer mange pædagogiske muligheder, der indfris på forskellig vis. Arbejdet henvender sig til pædagogiske kredse og den offentlige debat om sikrede institutioner, hvor den i begge tilfælde allerede har mødt stor interesse. I undervisningssammenhæng kan afhandlingen også danne grundlag for debatter om muligheden for pædagogisk arbejde under vanskelige vilkår.
Lægmandssprog

Ph.d. afhandling hvor Martin Hoffmann lægger frem sine forskningsresultater fra sit etnografiske forskningsarbejde på en sikret institution for anbragte børn og unge.
Kort titelPædagogik Bag Tremmer
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1301/11/18

Emneord

  • anbragte børn