Pædagogik og produktudvikling

Projektdetaljer

Beskrivelse

Entreprenørskab, innovation og kreativitet kan vanskeligt måles og vurderes objektivt, fordi sådanne fænomener opstår og konstitueres i en social kontekst. I projektet ønskes at adressere denne udfordring ved at inddrage slutbrugere og fokusgrupper aktivt i den formative og summative evaluering af de innovative processer, som rammesættes på pædagoguddannelsen. Herved ønskes tilsvarende at udvikle en undervisningsform og didaktik med tydeligere forbindelse til relevante aktører, interessenter og brugere.


StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1701/03/19

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Skoler, fag og institutioner
  • Børn og unge

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.