Pædagogisk konceptudvikling på daginstitutionsområdet

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt har til formål at beskrive indholdet i det pædagogiske arbejde på daginstitutionsområdet for potentielle samarbejdspartnere i udviklingsorienterede lande, der ønsker at forandre deres daginstitutioner. Projektet er et samarbejde mellem Viborg Kommune og VIA University College, samarbejdet foregår i perioden fra 1. maj 2013 indtil 30. april 2014.

Mange lande retter blikket mod velfærdssamfundene i Norden når de vil udvikle deres daginstitutioner. Det er ofte svært at give præcis hjælp til en sådan udvikling, fordi meget af det, der foregår i de danske daginstitutioner er tavs eller indforstået viden. Formålet med projektet er at gøre denne viden tilgængelig, så det er muligt at rådgive og undervise udenlandske aktører, der ønsker at udvikle daginstitutioner.

Grundlaget for at kunne beskrive praksis indenfor daginstitutionsområdet vil blive skaffet dels ved at invitere en del af det pædagogiske personale i Viborg Kommune til at reflektere på skrift, dels ved at gennemføre interviews med pædagogisk personale i Viborg Kommune. Derudover vil lektorer på pædagoguddannelsen i VIA University College skabe sig et overblik over emner i grundbogslitteraturen, der er relevante for denne beskrivelse, ligesom pædagogstuderende vil blive inviteret til at deltage i processen.

Resultatet af dette projekt er at udvikle en emneopdeling af det at drive daginstitutioner i Danmark. Disse emner skal kunne kommunikeres som produkter, der kan tilbydes udenlandske interessenter, som ønsker at udvikle deres institutioner.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/1330/04/14

Emneord

  • interkulturelle forhold
  • globalisering
  • salg