Pædagogisk UdviklingsForum (PUF)

  • Austring, Bennye Düranc (Projektdeltager)
  • Johnson, Niels (Projektdeltager)
  • Tofte-Hansen, Inge (Projektdeltager)
  • Olsen, Lis (Projektdeltager)
  • Nielsen, Anne Maj (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets mål er tredelt: 1. at implementere ny viden og kunnen vedr. kropslige og æstetiske læreprocesser i pædagogers arbejde med børnehavebørn i Næstved, 2. at udvikle et koncept til registrering af pædagogers observationer og tiltag inden for området og 3. at udvikle et kommunalt netværk for videndeling af best practice. Rammen er en partnerskabsaftale mellem Næstved Kommune (Børn- og Unge-forvaltningen og Børnekulturhuset) og UC Sjælland, der begge bidrager til finansieringen. En følgeforsker fra DPU er tilknyttet projektet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/0701/09/09

Emneord

  • æstetiske læreprocesser
  • kropslig læring
  • pædagogisk arbejde