Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet er at fremme en sammenhæng mellem det pædagogiske felt og entreprenørskab. Tidligere undersøgelser peger på, at de fleste pædagogstuderende ser entreprenørskab som noget fremmedartet. I nærværende projekt arbejder de studerende sammen med en række pædagogiske ildsjælde, som har startet egen virksomhed. Herved inspireres de studerende til at se potentialet og mulighederne i at skabe egen virksomhed med udgangspunkt i pædagogiske intentioner, metodikker og værdier.

Fagforløbet tager udgangspunkt i et konkret undersøgelsesarbejde, der blev foretaget af Professionshøjskolen Absalon og Københavns Professionshøjskole i samarbejde med Fonden for Entreprenørskab i foråret 2018. Undersøgelsen omhandlede pædagogstuderendes medvirken i Start Up, særligt med fokus på de regionale mesterskaber i entreprenørskab og danmarksmesterskabet. Ud af 300 studerende fra Absalon og Københavns Professionshøjskole endte to grupper fra Absalon med at gå hele vejen til finalen. Undervejs blev studerende interviewet og observeret og der blev anvendt spørgeskemaer. Undersøgelsen viste, at de fleste pædagogstuderende ser entreprenørskab som noget fremmedartet. Det at tænke økonomi, budget og marked anses af de studerende som noget, der ødelægger de pædagogiske værdier og intentioner. Her er vilkårene helt anderledes for de merkantile eller tekniske uddannelser, hvor det at tjene penge ofte associeres umiddelbart med succes.

Med baggrund i undersøgelsen, er det vigtigt at finde veje til at demonstrere over for de studerende, at der findes kompetente pædagoger, der har udviklet særegne metodikker og valgt at bygge en selvstændig virksomhed op omkring disse. Med andre ord, det er ambitionen at inspirere de studerende ved at vise dem eksempler på pædagogiske ildsjæle, hvor pædagogisk kompetence, etik og værdier går hånd i hånd med entreprenørskab.

Forløbet indeholder både curriculære og co-curriculære elementer. Forløbet falder i fire dele. I første del af forløbet følger de studerende tre forskellige entreprenante pædagogiske ildsjælde og laver afslutningsvist en film om dem. I anden del af forløbet undersøges det pædagogiske felt af studerende og undervisere med henblik på at finde frem til og lave et katalog over lokale/nationale pædagogiske ildsjæle og entreprenører. I tredje del af forløbet, udvikler de studerende deres egne visioner i forhold til en mulig fremtid som pædagogisk ildsjæl og entreprenør. I fjerde del deltager de studerende i de regionale mesterskaber i entreprenørskab. Undervejs kvalificeres Ideerne med baggrund i feedback fra undervisere, forskere og de tre ildsjæle fra forløbets første del.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/1801/04/20

Samarbejdspartnere

  • Fonden for Entreprenørskab, FFE-YE
  • Professionshøjskolen Absalon (leder)

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Børn og unge
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation
  • Æstetik, design og medier

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.