Pædagogiske kompetencer til at undervise i social innovation og entreprenørskab,

Projektdetaljer

Beskrivelse

Der udvikles, afprøves og gennemføres et efteruddannelsestilbud for undervisere på de sundhedsfaglige uddannelser ved Campus Næstved; UC Sjælland (UCSJ) og undervisere og vejledere på de tilknyttede kliniske praktiksteder. Målet er at understøtte pædagogiske kompetencer til at undervise i social innovation og entreprenørskab, således at alle dele af uddannelserne "favner" entreprenørskab - at de studerende opnår en ny dannelseskompetence i myndighed og handlekompetence - eller foretagsomhed. Idéen er således at knytte entreprenørskabsundervisning til sundhedsfagligheden i såvel daglig undervisning som i praktikforløb.

Undervisere på praktistederne får pædagogiske kompetencer til at understøtte de studerendes entreprenørielle kompetencer i en praktikforløbene, hvor der trænes i at skabe nye meningsfulde muligheder og handle, så mulighederne får reel værdi for praktikstederne. Mens traditionel praktik typisk bidrager med praksiserfaring fra praktikstedet til skoleforløbet - bidrager dette projekt også med transfer af læring og innovation fra skolebænken til praksis.

Forløbet vil derfor etablere et uddannelsesforløb, der motivere underviserne til indtænke entreprenørskab i den faglige undervisning, udstyrer dem med pædagogiske metoder til at anvende fagligheden til at udvikle løsninger på fremtidens sundhedsfaglige problemstillinger, samt træner underviserne i at implementere denne pædagogik i både undervisnings- og praktiksituationen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/1419/12/14

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.