Pædagogiske rutiner som læringsrum i daginstitutioner

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Pædagogiske rutiner anvendes om og som samlebetegnelse for de forskellige funktioner og daglige gøremål, der knytter sig til varetagelsen af institutioners funktioner i forhold til børnenes grundlæggende behov for søvn, mad, hygiejne påklædning osv.
  I projektet undersøges hvordan de pædagogiske rutiner organiseres, gennemføres og praktiseres i institutionerne i hverdagen, og i hvilken udstrækning og på hvilken måde de pædagogiske rutiner har et indbygget læringspotentiale, og fungerer som læringsrum for børnene, og arena for selvdannelse, dannelse og relationsdannelse og understøtter udviklingen af selvstændig, selvhjulpenhed, handleevne og deltagelse i fællesskaber.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/06/1401/06/16

  Emneord

  • pædagogisk arbejde
  • Pædagogiske rutiner
  • Rutinepædagogik
  • Læring