Pædagogstuderendes feedbackprocesser i en kompetencestyret uddannelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med afsæt i det nationale sektorprojektet om feedbackformer i en kompetencestyret uddannelse formuleres dette delprojektet med afsæt i den nationale arbejdsgruppes anden og tredje princip, hvilke omfatter det nationale feedbackprojektets andet og tredje fokuspunkt. Nærværende delprojekt har derfor fokus på, hvordan pædagoguddannelsen kan udvikle en feedbackpraksis, der gør det muligt for den studerende, at lukke kløften mellem den nuværende præstation og en ønsket præstation. Endvidere vil fokus lægges på tilrettelæggelsen af en feedbackpraksis, der støtter den studerendes egen planlægning, refleksion og evaluering af egen læring.

Lægmandssprog

Peerfeedback
Kort titelPeer-feedback in National Social Education
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/1631/12/17

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • peerfeedback
  • feedback
  • Bleended Learing
  • ressourceorienteret kommunikation
  • kommunikation
  • Ledelse, organisationsudvikling og innovation