Pædagoguddannelsens litteraturlister

Projektdetaljer

Beskrivelse

Baggrund
I forbindelse med EVA’s evaluering af pædagoguddannelsen i 2020 har der været rejst kritik af uddannelsens litteraturlister, herunder fordelingen af litteratur under de tre kategorier praksisviden, udviklingsviden samt praksisrelevant forskningsviden, herunder international litteratur.

Desuden har det ikke været muligt at identificere retningslinjer for hvorledes litteraturlister hensigtsmæssigt kan sammensættes på videregående uddannelser.

Dette projekt sigter således imod at etablere en ramme, som kan støtte undervisere på pædagoguddannelser i sektoren til at sammensætte den gode litteraturliste.

Formål
Gennem projektet drøftes og defineres en ramme for hvad den gode litteraturliste til 10 ECTS skal indeholde af praksisviden, udviklingsviden samt praksisrelevant forskningsviden, herunder international litteratur. Heri ligger en afklaring af, hvad der kendetegner de forskellige publikationstyper og genrer af litteratur. Endvidere drøftes det, hvad det kræver af litteratur for at bliver klassificeret som international.

Outcome
Et dokument, der beskriver en ramme for den gode litteraturliste, som styrker undervisere i at udvælge og prioritere litteratur. Og en artikel til Tidsskrift for professionsstudier.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/02/2230/06/22