Palliation – 4 ugers tværfagligt valgmodul/fag på modul 13

Projektdetaljer

Beskrivelse

At udvikle, formidle og implementere relevant tværfaglige faglig viden om PALLIATIV INDSATS i professionsbacheloruddannelserne til sygeplejerske, fysioterapeut og ergoterapeut.
At bacheloruddannelserne til sygeplejerske, fysioterapeut og ergoterapeut som udbydes på Holstebro Campus kan imødekomme de nye nationale krav til uddannelsesmæssige forbedringer i forhold til palliativ indsats. Jf:
”Uddannelsesstederne og de relevante faglige grupperinger bør sikre, at
kompetencer inden for det palliative område indarbejdes i alle de relevante
uddannelsers curricula på grunduddannelsesniveau (A-niveauet). Det skal
her bemærkes, at kompetencer i palliation er relevante for en lang række
faggrupper på sundheds- og socialområdet”
(Sundhedsstyrelsens udkast til anbefalinger for palliativ indsats 2011. s.10).
”Relevante uddannelser og kompetencer er således forudsætninger for, at de fagprofessionelle kan levere en professionel palliativ indsats” (ibid. s.36)
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1231/12/12

Emneord

  • ergoterapeutuddannelsen
  • fysioterapeutuddannelsen
  • tværfagligt modul
  • modul 13
  • den palliative indsats
  • sygeplejerskeuddannelsen

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.