Parent Management Training Oregon med tolk

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med udgangspunkt i den eksisterende viden om anvendelse af tolk i behandlingsarbejdet og PMTO i Århus kommunes dagforanstaltninger udvikles der en vidensbaseret tolkemodel til PMTO for minoritetsfamilier der har behov for tolk i behandlingsforløbet. Det er målet at nærværende projekt kan frembringe relevant viden om PMTOs virkning og relevans i forhold til brugen af PMTO med tolk. Produktkravet til projektet er udarbejdelse af materiale til tolkene samt et supplerende praksisrettet tillæg til PMTO manualen der beskriver vigtige komponenter i arbejdet med tolk ind i PMTO metoden.
Det er målet at den erfaring der allerede findes på dagforanstaltningsområdet indenfor behandlingsarbejdet med tolk anvendes som empirisk grundlag i metodeudviklingsfasen og abstraheres i forhold til den aktuelle bedste viden på området med særlig interesse i Ragnhild Bjørknes´ forskning i PMTO for minoritetsfamilier.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/1331/12/15

Emneord

  • udsatte
  • evidens
  • tolk
  • inklusion
  • forældretræning
  • familiebehandling
  • udadreagerende adfærd