Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med dette scoping review er, at undersøge hvilke metoder, der tidligere har været anvendt til at arbejde patient-, borer- og brugerinvolverende indenfor sundhedsuddannelserne. Reviewet skal således bidrage med viden om patient-, borger og brugerinvolvering i sundhedsuddannelserne. Dette med henblik på at tydeliggøre hvordan uddannelserne fremadrettet kan arbejde patient-, borger- og brugerinvolverende på en velinformeret grundlag. Reviewet kan hermed bidrage med viden, som kan anvendes til at styrke uddannelserne indenfor UCN til fremadrettet, at anvende metoder/interventioner til inddragelse af patienter-, borgere og brugere. Herunder at kunne uddanne til praksis efterspørgsel af patient-, borger- og brugerinvol-vering i både pleje- og behandling, samt forskningssammenhæng.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2030/06/21

Emneord

  • uddannelse
  • læring
  • jordemoderuddannelsen
  • radiografuddannelsen
  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • ergoterapeutuddannelsen
  • patienter
  • fysioterapeutuddannelsen
  • sygeplejerskeuddannelsen
  • relationer