Patientforløbskoordinerende sygeplejerske for patienter med lungekræft i Lungemedicinsk Afdeling J., OUH - gennemgående sygeplejerske

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet er et sygeplejefagligt kvalitetsudviklingsprojekt, hvor 19 patienter med nydiagnosticeret lungekræft har været tilknyttet en gennemgående kontaktsygeplejerske som patientforløbskoordinator i deres sygdomsforløb på tværs af afdelinger, sektorer og institutioner. Samtalen blev anvendt som sygeplejeintervention. Primært ved at patienten blev kontaktet via telefoniske follow-up samtaler ca. hver 14 dag eller oftere alt efter patientens situationsbestemte behov, med start fra diagnosetidspunktet og op til 10 mdr. af sygdoms-forløbet.
Hovedbudskabet er, at en udfarende og fast gennemgående kontaktsygeplejerske tilknyttet patienten med nydiagnosticeret lungekræft kan optimere patientforløbet i form af oplevelsen af mere kontinuitet og tryghed samt imødegåelse af lungekræftpatientens mange problemer. Det skaber ”den røde tråd” for patienten og fungerer som ”livline” til sundhedssystemet. Patienterne har brug for én person, der kontakter, støtter og hjælper, idet de sjældent magter at være koordinator for eget sygdoms- og patientforløb. Nøgleord i projektet: Kontinuitet, Kommunikation og Medinddragelse

Projektet kan rekvireres på pirm@ucl.dk eller lilian.moellegaard@ouh.regionsyddanmark.dk
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/08 → …