Patientindkaldelse - fra papir til app

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forud for en behandling eller undersøgelse sender hospitalet et indkaldelsesbrev til patienten. Danmarks Medie- og Journalisthøjskole udvikler et visuelt, digitalt og mobilt alternativ til det traditionelle papirbrev.


Formålet med projektet
Flere patienter skal i fremtiden føle sig godt klædt på til mødet med hospitalet og komme korrekt forberedt til den undersøgelse eller behandling, de er indkaldt til.

Indhold
Målet med projektet er at udvikle den første prototype på en mobil applikation, der skaber overblik over materialet i en patientindkaldelse, og som følger patienten på vej i perioden frem til den planlagte undersøgelse/behandling.

Målet er også at flytte patientindkaldelser fra papirbåret skriftlig envejs-information til digital visuel dialog, for på den måde at opnå et tættere bånd mellem hospital og patient.

I perioden frem til december 2013 arbejdes med projektmodning under initiativet more.creative. Samarbejdet forventes at fortsætte efterfølgende.

Projektet har 3 hovedfaser

- Undersøgelsesfase: herunder analyse af materiale, analyse af arbejdsgange på hospitalet, undersøgelse af patientbehov, undersøgelse af internationale tiltag på området

- Kreativ proces, hvor viden om indhold i patientindkaldelser og brugernes behov (både hospital og patienter) inddrages i idégenerering

- Udvikling og test af prototype.

Der arbejdes undervejs med kvalitative metoder og innovative processer.


Motivation for modtagelse af støtte:

Motivationen herfor er at den perspektivrige kobling mellem intelligent teknologi og sundhedssektoren, idet udvælgelseskomiteen har lagt vægt på skalerbarheden og de markedsmæssige muligheder partnerskabet vil åbne for kreative erhverv i tilknytning til sundhedssektoren.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/04/1330/11/13

Emneord

  • web og mobile platforme
  • digitalisering
  • digital kommunikation
  • patientkommunikation
  • kommunikation
  • sprog og literacy