Personcentrerede indsatser: Organisering af indsatser og sammenhængende forløb for mennesker med demens

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets overordnede formål er, at kvalitetsudvikle personcentrerede indsatser til borgere med demens. Projektet har følgende delmål:
1) at udvikle et styrings- og prioriteringsredskab af indsatser der kan understøtte sammenhængende personcentrerede indsatser til borgere med demens og deres pårørende.
2) at styrings- og prioriteringsredskabet skal understøtte medarbejdernes kliniske beslutninger med henblik på at iværksætte relevante og effektive indsatser.
3) at udvikle et koncept for kompetenceløft af medarbejdere i relation til personcentrerede indsatser til borgere med demens.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/09/1830/06/20