Projektdetaljer

Beskrivelse

I en dansk kontekst indsamles viden om fremtidens kompetencebehov inden for personlig medicin og de nødvendige uddannelsesmæssige tiltag. Da personlig medicin er et voksende område i det danske sundhedssystem, fokuseres på sygeplejerskers viden om og anvendelse af personlig medicin i praksis. Dette vil informere udviklingen af undervisningsprogrammer, der kan imødekomme de nødvendige kompetencer i fremtidens sundhedssektor. Metoden involverer brugen af elektroniske spørgeskemaer via SurveyXact og en litteratursøgning.
Personlig medicin er kun sparsomt integreret i visse sundhedsfaglige uddannelser på nuværende tidspunkt. Et valgfag i personlig medicin, målrettet Bioanalytikeruddannelsen, er under udvikling. Planen er at faget skal udbydes som online undervisning med start i september 2024. Målet er gennem didaktisk følgeforskning at undersøge behovet for at udvide og tilpasse undervisningen til flere sundhedsfaglige professionsuddannelser for at imødekomme kompetenceudviklingen i dette hastigt udviklende område.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/2231/12/24

Emneord

  • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje
  • personlig medicin