Personlige deltagerbaner i grænsefællesskabet mellem pædagoguddannelsen og Østbasen – portrætter af unge rollemodeller og projektstedet Østbasen

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet tager afsæt i og er en videreudvikling af et tidligere projekt, der er beskrevet i bogen: ”Pædagoguddannelsen som aktør i lokalsamfundet” (2012). Med udgangspunkt i en gruppe unge rollemodeller fra et socialt udsat boligområde er formålet at undersøge disse unges personlige deltagerbaner og grænsefællesskabet mellem Pædagoguddannelsen og Projektstedet Østbasen. I første fase af projektet udvikles i samarbejde med Projektstedet Østbasen og unge rollemodeller et rollemodelkoncept, derefter følges implementeringen af dette koncept gennem deltagerobservationer og interviews.

StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/09/1231/12/15

Emneord

 • interkulturelle forhold
 • bolig socialt arbejde
 • Udsatte boligområder
 • sammenhængskraft
 • Frivilligt Socialt Arbejde
 • indvandrerbaggrund
 • praksisfællesskab
 • grænsefællesskaber
 • rollemodeller
 • mangfoldighed
 • velfærdsinnovation
 • tværprofessionelt samarbejde