Ph.d.-projekt: Betydningen af fælles forståelse og sprog i tværprofessionelt samarbejde om udvikling af legende tilgange til læring og undervisning på pædagog- og læreruddannelsen

Projektdetaljer

Beskrivelse

I ph.d.-projektet (2020-2023) undersøges det, om og hvordan tværprofessionelt samarbejde kan styrke udvikling af legende tilgange til læring og undervisning på pædagog- og læreruddannelsen – og hvilken betydning fælles viden og sprog har i dette. Projektet er en del af forskningsudvidelsen i Playful Learning og er et samarbejde mellem Københavns Professionshøjskole og Aarhus Universitet (DPU).
Projektets undersøgelser rammesættes metodisk af Design-Based Research med samskabelse om og i udvikling, afprøvning, evaluering og iterationer af didaktiske designs er i fokus, men orienterer sig i øvrigt mod bl.a. designantropologi, intentionel etnografi og narrative metoder. Med inspiration i social læringsteori, praksisteori og situationsanalyse søger projektet videre at skabe viden om og diskutere forståelser og sprogliggørelser af leg og legende tilgange i tværprofessionelle og professionsfaglige og -didaktiske perspektiver.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/04/2031/03/23