Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet undersøger elever i udskolingens motivation for naturfagene og forsøger at belyse årsager til pigers lavere motivation i disse fag. Analyseenheden er elever i udskolingen. Richard Jenkins teori om identitetsskabelse som en social aktivitet, hvor individet er afhængigt af sin gruppes accept for at udvikle sin identitet ligger til grund for projektet. Populært sagt forsøger projektet at besvare spørgsmålet: Er det sværere for en pige at være en nørd end det er for en dreng? Her forstås en nørd som en person der har en stor viden om og nemt fascineres og begejstres af naturvidenskab. Betaler de en højere pris socialt? Og i så fald hvilke strategier udvikler piger for at omgå disse ”omkostninger”?

Der tages blandt andet udgangspunkt i forskningen der har vist at nogle piger har nemmere ved at blive accepteret som naturvidenskabspersoner og dermed udvikle en science identitet. Derudover undersøges drivkraften bag udvalgte elevers motivation. Den teoretiske ramme for studiet er Eccles teori om forskellige ”task values” som drivkraft bag motivation. Det forsøges kortlagt hvilke drivere der lægger bag enkelte elevernes motivation- og om der kan identificeres en kønsforskel.

Lægmandssprog

Er der forskel på hvad der driver piger og drenges motivation for deltagelse i naturfagsundervisningen?

Nøgleresultater

Projektet er designet som et mixed method set-up inkluderende observation, interviews og survey af elever i to 9. klasser. Motivationsforskning inddrages og blandt andet ved hjælp af fotounderstøttede interviews forsøges det at af afdække hvad der er drivkraften bag elevernes motivation eller mangel på samme. Preliminære data indikerer at der er forskel på hvad der driver piger og drenges motivation. Videre studier vil belyse dette nærmere.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/05/2230/04/23

Emneord

  • naturfag