Piger og teknologiforståelse

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formål: Projektet har til formål at undersøge sammenhænge mellem køn og opfattelser/forståelse af/tilgange til teknologi.
Baggrund: Baggrunden for projektet er, at vi ved, at drenge og piger ikke indtager den teknologiske ’scene’ på samme måde, og at kønsstereotyper sætter sig igennem fx i forhold til valg af uddannelse og job. Erfaringen er, at piger og drenge står med forskelligt udgangspunkt, når det handler om teknologi, og drengene synes at stå væsentligt bedre rustet end pigerne i et fremtidsscenarie med et stadigt mere digitaliseret arbejdsmarked og samfund. Hvis ikke pigerne skal kobles af og forblive underrepræsenterede i forhold til STEM fagene og den fortsatte teknologiske udvikling, er der behov for at sætte fokus på de kønnede problemstillinger og udfordringer, der (stadig) knytter sig til feltet; her ikke mindst stærke , traditionelle kønsstereotyper. Hvis sådanne kønsstereotyper overses eller bagatelliseres kan faren være, at skolen og lærerne ikke formår at bryde dem eller endda kan være med til at forstærke dem.
Der synes at mangle dybere viden om, hvor og hvornår kønsstereotyperne opstår, og hvordan de mere præcist sætter sig igennem i forhold til kønnenes forskellige tilgange til ’teknologi’. Særligt mangler der viden om, hvilken betydning pigers og drenges kønskonstruktioner har for tilgangen til teknologi. Og der mangler viden om, hvilken rolle skolen og skolens fællesskaber spiller i den sammenhæng, herunder viden om pigers og drenges møde med den digitale kultur i skolen.
Overordnet forskningsspørgsmål: Hvad betyder pigers og drenges kønskonstruktioner for deres forståelse af og tilgang til ’teknologi’ i henholdsvis 2. og 8. klasse?
Temaer: Projektet vil bl.a. undersøge:
•- hvad er henholdsvis pigers og drenges erfaringer med ’teknologi’?
•- hvad betyder pigers kønskonstruktioner for deres forståelse af og tilgang til ’teknologi’?
•- hvad karakteriserer piger, der er teknologiinteresserede?
• -hvornår synes piger, at ’teknologi’ er interessant?
•- hvilken rolle spiller klassens kultur, dvs. de lokale forhandlinger af populær maskulinitet og feminitet for opfattelsen af ’teknologi’?
•-hvad karakteriserer arbejdsgange og arbejdsdeling, når eleverne arbejder med ’teknologi’?
Metoden: I projektet udvælges fire klasser, dvs. to 2. klasser og to 8. klasser til nærmere analyse og sammenligning. I hver klasse gennemføres der interview med udvalgte elever eleverne og relevante lærere. Der gennemføres desuden klasserumsobservationer.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1931/01/20

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • køn/kønsforskelle
  • teknologiforståelse