Pigers ophold på sikrede institutioner

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  De seneste år er der sket en markant stigning i antallet af piger i alderen 15-19 år, der idømmes ubetingede straffe. I 2000 udgjorde pigerne under 2% af de unge, der varetægtsfængsles eller afsoner på sikrede institutioner, mens de i dag udgør næsten 10%. Der er således tale om en ny gruppe af afsonere, der både udfordrer og stiller nye krav til ophold og behandling på de sikrede institutioner. Projektet belyser pigers erfaringer med afsoning og undersøger de institutionelle praksisformer og forståelser i et kønsperspektiv. Der lægges særligt vægt på at belyse, hvordan piger håndterer at være en kønsminoritet og håndterer risici for seksuel chikane og overgreb på sikrede institutioner. Projektet gør brug af etnografiske metoder som deltagerobservation og interview med afsonere (m/k) og ansatte (m/k) på sikrede institutioner. Den etnografiske metode er valgt, fordi den er særlig egnet til belyse komplekse sociale processer og til at undersøge erfaring og praksisformer blandt en begrænset målgruppe. Projektet er unikt i international sammenhæng, idet unge sædvanligvis afsoner i kønsopdelte institutioner. Projektet tilfører således viden både til dansk og international forskning om pigers kriminalitet og kønsintegreret afsoning. I et bredere samfundsvidenskabeligt perspektiv bidrager projektet empirisk og teoretisk i forhold til kønsforskning, kriminologi og forskning i socialt arbejde og udsatte unge.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/08/1401/08/18

  Emneord

  • anbragte unge
  • kriminalitet
  • køn/kønsforskelle