Pilotprojekt bachelorprojekt i samarbejde med klinik

  • Lorentzen, Vibeke (Projektdeltager)
  • Jensen, Jens (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Indledning
Sygeplejerskeuddannelsen Viborg/Thisted har modtaget flere henvendelser fra kliniske
samarbejdspartnere vedrørende samarbejde i forbindelse med udarbejdelse af bachelorprojekter.
Henvendelser der f.eks. har gået på, at man i klinikken har indsamlet en del data, men ikke har
ressourcer til at bearbejde dem, eller at man har en problemstilling, som ønskes undersøgt, gerne via
et eller flere bachelorprojekter. Desuden har der været flere forsøg på at etablere fælles databaser
med projektforslag fra klinikken, som kunne være tilgængelige for de studerende. Sygeplejersker
fra klinikken har været inviteret ind på uddannelsen for at præsentere projektideer til kommende
bachelorskrivere. Det er disse henvendelser og initiativer, som ikke er blevet realiseret på optimalt
niveau, der har givet inspiration til udarbejdelse af en model for en mere målrettet og systematisk
indsats, hvis hensigt er, at klinik og uddannelse samarbejder tæt om udarbejdelse af
bachelorprojekter, et samarbejde med den hensigt at optimere sygepleje til borgeren og udvikle
sygeplejefaget.
Baggrund
I en undersøgelse fra 2008 giver sygeplejestuderende udtryk for, at der er stort fokus på forskning
og udvikling i uddannelsen, trods det angiver mange, at de ikke er i stand til at vurdere og
implementere forskningsbaseret viden i sygeplejen (Trangbæk et al 2008). Ved etablering af ny
uddannelse i 2008 fremgik det i formålet for uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje, at de
studerende skal uddannes til at deltage i udvikling af professionen (Undervisningsministeriet 2008).
I dag er sygeplejerskeuddannelsen således på bachelorniveau og det stiller ifølge Dansk
Sygeplejeråd krav i form af bl.a. et forskningsbaseret videns grundlag og en stærk kobling mellem
teori og praksis (Dansk Sygeplejeråd 2013). I Danmark er der gjort flere tiltag for at styrke denne
kobling ikke mindst i forbindelse med udarbejdelse af bachelorprojekter ( Metropol, Vejle, Aarhus
og Odense). Disse tiltag har dog ikke haft den store gennemslagskraft, hvorfor der med dette
pilotprojekt søges udarbejdet og afprøvet en model, der søger at favne bredt ved at inddrage alle
aktører i planlægningen af projektet og i afviklingen af det med det formål at kunne implementere
modellen i fremtidige bachelorforløb.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato18/12/1430/11/16

Emneord

  • Sygdom, sundhedsvidenskab og sygepleje
  • bachelorprojekter

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.