PIRLS 2011 - en international undersøgelse om læsekompetence i 4. klasse

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  PIRLS betyder Progress in International Reading Literacy Study og er en international komparativ sammenligning af elevpræstationer i læsning. Dertil præsenteres viden fra spørgeskemaundersøgelse blandt skoleledere, forældre, lærere og elever.

  PIRLS er en videreudvikling af den internationale læseundersøgelse fra 1991, The International Reading Literacy Study (RL-91), som var den første større internationale komparative undersøgelse Danmark var med i på undervisningsområdet.

  PIRLS undersøger landsrepræsentative udtræk af elever på 4. klassetrin - typisk af en størrelsesorden på 4-5.000 elever. PIRLS anvender et klasserumssample, hvor alle elever i en udvalgt klasse på en udvalgt skole deltager, hvorved PIRLS også kan evaluere den pædagogiske betydning af "klassen", lige fra studier af relationer mellem klassekammerater og til lærerens betydning via spørgeskemaer.
  StatusIgangværende
  Effektiv start/slut dato01/01/10 → …

  Emneord

  • uddannelse
  • danskundervisning
  • timetal
  • læsning
  • læsekompetencer
  • folkeskolen