Projektdetaljer

Beskrivelse

Playful Learning er et femårigt udviklingsprogram mellem de danske professionshøjskoler og LEGO Fonden. Udgangspunktet er, at børns leg er værdifuld og vigtig for deres udvikling og læring. Samarbejdet skal gøre pædagog- og lærerstuderende endnu bedre til at anvende en legende tilgang til børns udvikling og læring.
Professionshøjskolen Absalon har, som en del af en bevilling fra LEGO Fonden, fået tildelt en bevilling til udvikling og implementering af Playfull Learning.

Lægmandssprog

Projektet drejer sig om at gøre læring mere legende og leg mere lærende for studerende på Absalon.

Nøgleresultater

1. At opnå konkret tværprofessionelt uddannelses- og undervisningssamarbejde ml. lærer- og pædagoguddannelsen.
2. At der udvikles velunderbyggede metoder, sprog, forståelse og eksemplariske forløb på modulniveau, der udfolder samspillet mellem leg og læring.
3. At der etableres et Play Lab. 4. At vi på de to uddannelser skaber et bedre fundament for samarbejdet mellem lærere og pædagoger i deres professionelle praksis - til gavn for børn og unge.
AkronymPL
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1831/07/23

Samarbejdspartnere

 • UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole (Projektpartner)
 • Professionshøjskolen UCN (Projektpartner)
 • VIA University College (Projektpartner)
 • UC SYD (Projektpartner)
 • LEGO (Projektpartner)
 • Københavns Professionshøjskole (leder)

Emneord

 • Æstetik, design og medier
 • leg
 • Playful Learning
 • børn
 • Leg og læring
 • skoleudvikling
 • kreative processer

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.