Plurilingual Education – Minority and Majority Students’ Language Awareness across Educational Levels

  • Daugaard, Line Møller (Projektdeltager)
  • Daryai-Hansen, Petra (Projektleder)
  • Holmen, Anne (Projektdeltager)
  • Steffensen, Tom (Projektdeltager)
  • Drachmann, Natascha (Projektdeltager)
  • Andersen, Line Krogager (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Inden for uddannelsesforskningen har der de seneste årtier været en øget interesse for, hvordan man i højere grad kan tage højde for den sproglige mangfoldighed, der præger nutidens samfund, og hvordan man kan drage nytte af elevernes sproglige ressourcer, når de skal lære nye sprog. Denne flersprogethedsdidaktik, den såkaldte pluralistiske tilgang til sprog, etablerer forbindelser mellem sprog med henblik på at styrke elevernes kommunikative kompetence samt udvikle deres sproglige opmærksomhed. Projektet undersøger, hvordan minoritets- og majoritetselever på forskellige uddannelsestrin udvikler sproglig opmærksomhed, når de undervises i en flersprogethedsdidaktik, der bygger bro mellem dansk, underviste fremmedsprog i skolen, elevernes førstesprog samt andre sprog. Undersøgelsen foretages som et etnografisk feltstudie på to folkeskoler og to gymnasier og søger at afdække overgange fra indskoling over mellemtrin til udskoling i folkeskolen og videre til forløbet Almen Sprogforståelse i gymnasiet. Projektet vil gennem denne empiriske undersøgelse bidrage til en konceptualisering af minoritets- og majoritetselevers udvikling af sproglig opmærksomhed gennem en flersprogethedsdidaktisk tilgang. Samtidig vil projektet bidrage med en ny sprogdidaktik, der integrerer elevernes førstesprog, øger samarbejdet mellem sproglærere og skaber større sammenhæng i sprogundervisningen på tværs af uddannelsessystemet.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/10/2001/10/23

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • Medier, kommunikation og sprog