Podcast til understøttelse af anatomi og fysiologi undervisning

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med undersøgelsen er at udvikle og evaluerer brugen af podcast på sygeplejerskeuddannelsen med fokus på anatomi og fysiologi. Vi bevæger os mere og mere fra tekstbaseret undervisningsmateriale mod en digitalisering. Her vil vores projekt bidrage med at undersøge hvordan podcast mediet kan spille ind, hvilken effekt det har og hvordan et sådant medie optimalt skal laves for størst gavn for de studerende i forhold til deres indlæring, arbejdspres, og at bestå eksamen (med fokus på 1. semester). Derudover vil det tillade at rumme flere studerende, f.eks. ordblinde, tosprogede, studerende der har brug for at høre teorien forklaret flere gange osv.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/06/2301/05/26