Portfolio i Jordemoderuddannelsen

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  Projektidé:
  Det er projektets idé at kvalificere og udvikle brugen af portfolio på Metropol gennem et fællesprojekt med deltagelse af flere uddannelser.
  Et fællesprojekt har stor gennemslagskraft og bidrager til uddannelsernes udvikling og deltagernes kompetenceudvikling bl.a. gennem:
   Synergi og parallel udvikling på flere uddannelser
   Systematiske eksperimenter med portfoliometoden, muligheder og tilpasninger
   Konkret vidensopbygning og -cirkulation
   Indhøstning af forskellige implementeringserfaringer
   Styrkelse af samarbejdet på tværs af Metropols uddannelser og mellem de to læringsrum (praktik og uddannelsesinstitutionerne)
  Formålet for Jordemoderuddannelsens deltagelse i projektet var et ønske om at opkvalificere portfolio som læringsredskab for de studerende ved at evaluere nuværende indhold af portfolio og at udvikle portfoliomateriale, som kan styrke sammenhængen mellem teoretisk og klinisk uddannelse.

  Projektet er et resultat af arbejdsgruppens refleksioner over brug af portfolio, evaluering af den eksisterende portfolio og forslag til, hvordan den aktuelle portfolio kan udvikles til i højere grad at blive et læringsredskab, som de studerende opnår ’ejerskab’ til og hvor evnen til refleksion styrkes. Arbejdet er foregået i samarbejde og sparring med projektlederne, de øvrige deltagere i det overordnede projekt, repræsentanter fra de Jordemoderstuderendes Råd (JSR), kvalitetskoordinator ved jordemoderuddannelsen samt vores kolleger i både den kliniske og teoretiske del af uddannelsen.
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato01/05/1230/06/12

  Emneord

  • læring
  • portfolio