Potentiale for nedsivning af overfladevand i nye byområder

Projektdetaljer

Beskrivelse

Dette projekt beskæftiger sig med bæredygtige klimaforandringer gennem et holistisk bæredygtigt koncept med særlig fokus på øget nedsivning i byområder, især nye byudviklingsområder i Horsens. På grund af mangel på grundlæggende viden, er det svært for kommunerne konkret at rådgive entreprenører om, hvor og hvordan de skal håndtere overfladevand ved infiltration. Med henblik på at kortlægge infiltrations potentialet i byudviklingsområder, vil områderne blive kortlagt med high-precision geofysik, som kan vise detaljer i de øverste 5 til 10 meter af jordoverfladen. Relevante interessenter vil blive inddraget i en integreret interessentproces, hvor de tekniske resultater vil blive anvendt og formidlet gennem ekskursioner, workshops og efterfølgende udvikling af en beskrivelse af best practices og vejledninger til de berørte parter, om hvorledes man bedst gør brug af infiltration af overfladevand i fremtidige byudviklingsprojekter. I sidste ende vil de berørte parter definere kommende komplementære projekter.

Projektet omfatter:
- kortlægning af infiltrationspotentialet i byudviklingsområder
- integreret interessentproces
- definition af komplementære projekter
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/03/1701/03/23

Emneord

  • Byggeri, miljø og energi
  • nedsivning
  • nye byområder
  • klimasikring
  • klimaforandring
  • overfladevand