Potentialer og udfordringer ved lærende partnerskaber mellem dagtilbud og kulturinstitutioner

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med afsæt i ovenstående model undersøger dette projekt:
• Hvilke udviklings- og læringspotentialer rummer samarbejdet mellem dagtilbud og kulturinstitutioner i nyetablerede partnerskaber for alle deltagende parter
• Hvilke udfordringer rummer samarbejdet mellem dagtilbud og kulturinstitutioner i nyetablerede partnerskaber for alle deltagende parter
• Hvilken betydning har de forskellige institutionelle kontekster for deltagernes samarbejde og udvikling og læring
• Hvilken betydning har de forskellige aktiviteter for udviklingen af de kontekstuelle institutionelle rammer

Metode
Projektet er et evalueringsstudie der undersøger værdien af at dagtilbud og kulturinstitutioner indgår i partnerskaber. Der undersøges følgende :
Med afsæt i ovenstående model undersøger dette projekt:
• Hvilke udviklings- og læringspotentialer rummer samarbejdet mellem dagtilbud og kulturinstitutioner i nyetablerede partnerskaber for alle deltagende parter
• Hvilke udfordringer rummer samarbejdet mellem dagtilbud og kulturinstitutioner i nyetablerede partnerskaber for alle deltagende parter
• Hvilken betydning har de forskellige institutionelle kontekster for deltagernes samarbejde og udvikling og læring
• Hvilken betydning har de forskellige aktiviteter for udviklingen af de kontekstuelle institutionelle rammer

Metodisk arbejdes med et samspil af kvantitative og kvalitative metoder der tilsammen skaber en metodisk triangulering
• Kvalitative fokusgruppe interviews med alle deltagende parter, det vil sige interview med:
o Børn
o Pædagoger
o Studerende
o Kunstnere
o Kulturformidlere

Kort titelLærende partnerskaber
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/11/1701/11/18

Emneord

  • Børn og unge
  • kunst
  • kulturarvsformidling
  • partnerskaber på tværs