Praksiscirkler - At skabe samarbejde mellem skoler og erhvervsuddannelser.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Nordea-fonden bidrager med 2,5 mio. kroner til projektet ’Praksiscirkler’, der skal give flere elever lyst til at vælge en erhvervsuddannelse. Projektet udvikles i Region Sjælland og udbredes derefter til hele landet.

I år skal alle landets 8. klasser for første gang til afgangsprøve i et praktisk-musisk fag. Ved at opprioritere de praktiske fag i skolen er målet, at flere unge får praksisfaglige kompetencer og lyst til at vælge en erhvervsuddannelse. Men udfordringen er, at mange skolelærere ikke selv kender til håndværkserhverv og erhvervsuddannelserne.

Med 2,5 mio. kr. fra Nordea-fonden vil Professionshøjskolen Absalon udvikle et kompetenceudviklingssamarbejde i samarbejde med ZBC, CELF og EUC Nordvestsjælland og lokaler skoler i hele regionen.

Her skal skolelærere i praktiske fag opnå kompetencer til at undervise erhvervsrettet, så flere elever vælger en erhvervsuddannelse. Lærere i madkundskab skal f.eks. mødes med faglærerne på bageruddannelsen og lærere i håndværk og design med faglærere fra tømreruddannelsen. På de fælles kursusdage bliver der mulighed for at se hinandens skoler og få tættere kendskab til de forskellige måder at undervise på. Samtidig opkvalificeres både faglærere og skolelærere med nyeste forskningsviden.

Kurser og koncept udvikles i Region Sjælland i 2021, inden det rulles ud til hele landet i 2022.

”Professionshøjskolen Absalon er meget glad for at deltage i projekt Praksiscirkler, der kan klæde både de lærerstuderende og lærerne i efteruddannelsen bedre på til at kende og vide mere om erhvervsuddannelsen, så de kan undervise mere praksisfagligt og erhvervsrettet, så flere elever kan inspireres til at vælge en erhvervsuddannelse,” udtaler Stina Løvgreen Møllenbach, Centerchef for Skole og Læring i Professionshøjskolen Absalon.

I ’Praksiscirkler’ samarbejder Professionshøjskolen Absalon med ZBC Ringsted, EUC Nordvestsjælland og CELF Nakskov og en række folkeskoler i nærheden af de tre erhvervsskoler om at skabe gode stedbundne samarbejdsrelationer mellem skoler og erhvervsskoler gennem lærernes deltagelse på en række praksiscirklemøder.

Når praksiscirkel-modellen er afprøvet, evalueret og justeret skal den som en del af projektet udbredes til resten af landet. En praksiscirkel består af en dag med praktiske og refleksive opgaver, som de to grupper af lærere skal arbejde med at udvikle. Hver praksiscirkel består af tre dage med opgaver og små mikro-afprøvningsopgaver i mellemperioden mellem de tre dage.

Lærerne kan ved projektets afslutning øge elevers kendskab til erhvervsuddannelsen og styrke uddannelsernes prestige både i de praktiske fag og de øvrige fag på skolen, som de underviser i. Desuden kan de bidrage til, at de andre lærere på skolen får indsigt i, hvad erhvervsuddannelserne kan tilbyde eleverne.

For yderligere information om projektet kontakt projektleder for projektet Anne Mette Hald fra Professionshøjskolen Absalon.
Mail: [email protected]. Telefon 72 48 22 63
Kort titelPraksiscirkler
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/2131/12/22

Emneord

  • praksisfællesskab
  • ungdomsuddannelser
  • Erhvervsuddannelser