Praksisnær Innovation

  • Berg, Inge (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Brugerdreven innovation afdækker behov
En af de nye nicher er at tilbyde råd og vejledning til kvinder i klimakteriet
i et forsøg på at lette nogle af de gener, mange kvinder
oplever i forbindelse med overgangsalderen. For at blive skarpe
i udviklingen af det nye produkt allierede Din Jordemoderpraksis
sig med jordemoderuddannelsen i Esbjerg i et projekt, hvor de
studerende fra jordemoderuddannelsen ved hjælp af brugerdreven
innovation skulle afdække brugernes behov.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato04/11/15 → …