Praksisnær udvikling af faglig ledelse med henblik på øget læringsudbytte for elever

Projektdetaljer

Beskrivelse

Mens de senere års fokus på faglige ressourcepersoner og pædagogiske læringsfællesskaber har vundet indpas i danske skoler, har dette samtidige uintenderet bidraget til løfte forventningen om faglighed ud af den formelle ledelsesrelation.
Dette forsknings- og udviklingsprojekt bygger på den præmis at ressourcepersoner og professionelle læringsfællesskaber ikke træder i stedet for, men netop er afhængige af, at skoleledelsen prioriterer og praktiserer faglig ledelse.
Projektet fokuserer specifikt på skoleledelsens rolle, ansvar og opgave i den faglige ledelse, herunder i forhold til rammesætning af og samarbejde med ressourcepersoner, brug af data fra elevernes daglige arbejde med egen læring og fra nationale tests m.v., og hvorledes faglig ledelse kan styrkes tæt på og i hverdagspraksis.
Projektet gennemføres i samarbejde med Kalundborg Kommune.
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2130/06/24

Samarbejdspartnere

  • Kalundborg kommune (leder)