Praktik og Professioner

 • Henriksen, Jette Hellegaard (Projektdeltager)
 • Krogh Christensen, Mette (Projektleder)
 • Mørcke, Anne Mette (Projektdeltager)
 • Raun Thomsen, Kristian (Projektdeltager)
 • Lund, Ole (Projektdeltager)

Projektdetaljer

Beskrivelse

En kvalitative, komparativ undersøgelse af praktikforløb, professionel identitet og professionsidentitet blandt studerende på idrætsuddannelsen og medicinuddannelsen ved Aarhus Universitet og sygeplejerskeuddannelsen ved VIA University College
Dette forskningsprojekt er et tværsektorielt (AU og VIA) og tværdisciplinær (idræt, sygepleje og medicin) multicasestudie om, hvilken rolle to forskellige typer undervisning: 1) praktikforløb i professionernes kontekst og 2) simulationstræning i uddannelsens kontekst, spiller i udviklingen af studerendes professionelle identitet og professionsidentitet.
Vores antagelse er, at komparative casestudier bidrager til øget indsigt i de enkelte cases i studiet, fordi man i komparationen i højere grad kan undersøge partikulære træk i hver enkelt case i forhold til universelle træk (f.eks. teoretiske antagelser eller generelle træk ved de undersøgte cases). Det betyder konkret, at for at forstå betydningen af et bestemt uddannelseselement (i dette tilfælde praktikforløb) i én uddannelse kan det være frugtbart at spejle uddannelseselementet i en anden uddannelse, der indeholder et tilsvarende uddannelseselement.
De tre uddannelser idræt, medicin og sygepleje har samme udfordring m.h.t. at to forskellige typer undervisning: 1) praktikforløb i professionernes kontekst og 2) simulationstræning i uddannelsens kontekst (f.eks. professionslokaler på sygeplejeskolen, praktik-teori fag på idrætsuddannelsen, og færdighedslaboratoriet på medicinstudiet) begge er med til at danne studerendes professionsidentitet, men sandsynligvis på forskellige måder og med forskellige konsekvenser. Dem vil vi gerne undersøge nærmere.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1331/12/15

Emneord

 • professionsidentitet
 • sundhedsfaglige uddannelser
 • klinisk undervisning
 • færdighedslaboratoriet
 • feltarbejde
 • interviews
 • positionsteori