Projektdetaljer

Beskrivelse

Utkast til nettinformasjon om forskningsprosjektet
Professionsudvikling gennem vejledning ( Pro. V)
Et nordisk forskningsprojekt, hvor kommuner højskoler og universit i Danmark, Norge og Sverie har indgået et ligeværdigt partnerskab ( netværk). I netværket skal deltagerne sammen studere politiske styringsdokumenter, vejlednoingssamtaler mellem studerende og praktiklærere, kolleger på enkeltskoler samt vejledning af nyuddannede lærere.
Projektets problemstilling retter søgelyset på, hvordan akademisk viden i praksis og praktisk viden i akademia kan generes ud fra et tværsektorielt netværk. Gennem studier af centrale politiske styringsdokumenter, observationer af vejledningssamtaler og fokusgrupeinterviews belyses problemstillingen ud fra professions/ praksis perspektiv og læreruddannelsesperspektiv. Projektet omfatter, forskere, førstelærere, praktiklærere, rektorer og skoledirektører i Laholm kommune, Notodden kommune, Højskolen i Halmstad, Højskolen i Telemark og VIA University College. Studerende, læreres og nyuddannedes synspunkter vil komme til udtryk, dels i vejledningssamtalerne og i de forskningscirkler, som de deltager i.
Det forskende samarbejde i netværket vil kunne give viden om kvalitetsudvikling af vejledingssamtaler . Netværket vil potentielt også kunne have betydning for udvikling af førstelærere, praktiklærere og undervisere på læreruddannelsen , igennem kritisk fordybelse i egen og andres praksis, samt i læreruddannelsens praksis.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1431/07/15