Produkt- og Procesoptimering i forbindelse med tryksagsproduktion af international kvalitet, hos Baurs Offset ApS i Rødovre.

Projektdetaljer

Beskrivelse

Markedet for tryksagsproduktion i Danmark er stærkt konkurrenceudsat, hvilket ikke mindst skyldes en betydeligt øget global aktivitet blandt branchens kunder. Det er derfor vigtigere end nogen sinde, at trykkerierne øger deres effektivitet, minimerer deres omkostninger og øger produktkvaliteten.
Men den globale handel med tryksager har også introduceret helt nye krav til produktion af ensartet produktkvalitet og farvestyring.
Dette stiller trykkerier overfor kravet om tilegnelse af nye kompetencer og produktionsstyringsmetoder.
Formålet med nærværende projekt er at tilføre Bauers Offset A/S disse kompetencer på alle niveauer i virksomhedens produktionsworkflow med henblik på at øget produktionseffektivitet og produktkvalitet.
Projektet forventes at have betydelig effekt på virksomhedens omkostninger i relation til nedbringelse af fejl og spild i produktionen og i relation til virksomhedens markedsposition, især over for kunder der handler inden for en international horisont.
Dertil kommer den dynamiske effekt, som kompetenceudvikling af virksomhedens medarbejdere inden for den nyeste viden om farvestyring vil have for virksomheden på længere sigt.
Mediehøjskolen vil i projektforløbet bidrage med nyeste viden inden for farvestyring og kvalitetsledelse, og vidensinstitutionens projektleder vil være Lektor Michael Abildgaard Pedersen.
Michael Abildgaard Pedersen er ansvarlig for Mediehøjskolens undervisning og forskning inden for farvestyring og standardiseret print.
Michael Abildgaard Pedersen er endvidere forfatter til fagbogen ”International Standardiseret Grafisk Produktion” udgivet i 2008. Bogen anses for at være nyeste viden inden for området.
Bauers Offset A/S deltager i projektforløbet med relevante medarbejderrepræsentanter fra hele produktionsflowet og med alle medarbejdere i de løbende implementeringsfaser projektforløbet igennem. Virksomhedens ledelsesteam og udvalgte medarbejdere deltager ligeledes i projektets styregruppe.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato03/06/0911/02/10