Produktion, afprøvning og udgivelse af egne læremidler med fokus på praksisfaglighed

Projektdetaljer

Beskrivelse

Vi vil undersøge hvordan begrebet praksisfaglighed bliver foldet ud, fx i forhold til:
- Lærervejledninger og elevbøger som er knyttet til grundbøger. Hvordan inddrages eller hvilke muligheder er der for inddragelse af praksisfaglighed?
- Digitale læremidlers inddragelse eller muligheder for inddragelse af praksisfaglighed.
- Artefakters inddragelse eller muligheder for inddragelse af praksisfaglighed.

De lærerstuderende skal selv producere læremidler, som de efterfølgende prøver af i praksis. Læremidlerne skal have fokus på praksisfaglighed.

Opstart: Lærerstuderende og undervisere analyserer og diskuterer forskellige typer læremidler – bl.a. med en lærerbogsforfatter. Vi undersøger forskellige typer læremidler og ser deres bud på praksisfaglighed eller mangel herpå.

De deltagende underviseres rolle er at facilitere de studerendes innovative arbejdsprocesser med at designe helt nye læremidler eller redesigne kendte læremidler til at have fokus på praksisfaglighedens tre dimensioner jf. emu.dk:
- Teori og fag
- Krop og erfaring
- Handling og produkt
StatusIgangværende
Effektiv start/slut dato01/08/2230/06/23

Emneord

  • Skoler, fag og institutioner
  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • praksisfaglighed