Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at undersøge produktionsskolernes pædagogiske praksis, i forhold til at øge elevernes erfaringer med deltagelse, og deltagelses-identitet, således at de både opbygger motivation og muligheder for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Endvidere er det hensigten med projektet at pege på elementer i deltagelsesdidaktik.
Det foreløbige forskningsspørgsmål er:
Hvilke pædagogiske praksisser i produktionsskolen bidrager til opbygning af de unges deltagelsesidentitet og dermed til de unges inklusion i en uddannelseskontekst?
Og i forlængelse heraf - i samarbejde med unge og medarbejdere på produktionsskolen, at udpege elementer i en deltagelsesdidaktik?
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1631/12/18

Emneord

  • Læring, pædagogik og undervisning
  • produktionsskoler
  • pædagogik