Profesjonsutvikling gjennom Veiledning "ProV"

Projektdetaljer

Beskrivelse

Analyse af skoleledelserne i Silkeborg Kommune.

Analysen er baseret på etnografiske observationer af seks skolederes hverdag, hvor skolelederne blev fulgt hele dage, men hvor der derudover også var valgt særlige aktiviteter ud for observationer, som f.eks. pædagogiske udvalgsmøder, pædagogiske rådsmøder m.v. (i alt 18 dages observationer.)På baggrund af observationerne blev der foretaget interview af kommunens 29 skoleledere bl.a. om skolelederrollen, vidensdeling, strategisk ledelse og udfordringer. Derudover blev der foretaget interviews med 10 lærere for at få deres ”stemmer” i forhold til skoleledelse. Observationer og interviews blev efterfølgende analyseret både i forhold til de enkelte skoleledere og på tværs for at finde frem til de centrale temaer.
Rapporten tegner et broget billede, af skoledernes forståelse af og praksis fx med hensyn til medarbejderinddragelse, oplevelsen af brugbarhed af ledelsesteam, strategisk arbejde og måder at skabe indflydelse på pædagogisk udvikling. Analysen viser, at på trods af at skolelederne kender til vigtigheden af, at skolelederen viser interesse for den enkelte lærers undervisning, så tegner der sig et billede af, at den overvejende del af skolelederne udøver pædagogisk ledelse langt fra den konkrete undervisningspraksis. Kun få ledere benytter teams på skolerne som fora til at udvikle undervisnings.
Analysen viser, at skoleledernes tre største udfordringer drejer sig om procesledelse, problemstillinger i forbindelse med medarbejderes trivsel og kompetenceudvikling, samt udfordringer med børn i forbindelse med inklusion. Udfordringer som er betydningsfulde, idet de alle er knyttet tæt til praksis og involverer medarbejderne. Der er således tale om udfordringer, der er vigtige at kunne tackle i hverdagen og ikke mindst i det kommende reformarbejde. Ledernes netværk kunne være et sted, hvor man delte erfaringer og viden med hensyn til disse udfordringer, men dette sker af forskellige.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1431/07/15

Samarbejdspartnere

  • VIA (leder)
  • Halmstad University (Projektpartner)
  • Telemarken University College (Projektpartner)
  • Notodden kommune (Projektpartner)
  • Halmstad kommune (Projektpartner)

Emneord

  • skole
  • skoleledelse