Professionelle relationer rykker

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektet tager udgangspunkt i, at stadig flere unge mistrives i større eller mindre grad, hvilket virker som en barriere for at gennemføre en ungdomsuddannelse. Hovedindsatsen i projektet vil være udvikling af den professionelle lærer-elev-relation for derigennem at skabe plads til trivsel og gode læringsmiljøer for de sårbare unge.

Projektet udvikler en "kogebog" med en række forskellige "opskrifter" på "den professionelle relation". Det er redskaber, som hjælper den enkelte lærer med at adskille den professionelle og faglige relation fra den private og personlige i forhold til den (sårbare) unge på uddannelsen. Redskaberne kombinerer anerkendelse med ansvar og krav, der giver mening, og hjælper den lydhøre underviser til at vælge det rette instrument i forhold til situationen. Desuden udvikles en model for en beredskabsplan til håndtering af mistrivsel.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/08/1331/01/16