Professionelt værtskab i danske servicevirksomheder

Projektdetaljer

Beskrivelse

Forskningsprojekt om værtskabet som begreb, som praksis, og som samspiller med servicebegrebet. Projektet tager udgangspunkt i danske forhold.

Fokus vil være på SMV’ere inden for hospitality-branchen, dvs. hoteller, spisesteder og turistattraktioner i Danmark. Andre brancher, f.eks. detailhandel, kan inddrages, men dette vil afhænge af det konkrete forskningsdesign. Under alle omstændigheder skal det være virksomhedstyper, hvor der praktiseres et udstrakt brug af værtskab.

Forskningen i værtskab er baseret på forhold i andre lande end Danmark, men selv om denne forskning kan bruges i Danmark, er det nødvendigvis meningsfuldt at bruge f.eks. amerikanske koncepter i en dansk kontekst.

Vores foreløbige indsigt viser, at der er gap i forskningen inden for værtskab.

Projektet inddrager undervisere fra Serviceøkonom- og IHM-uddannelsen på UCL Erhvervsakademi & Professionshøjskole samt Cphbusiness Nørrebro. Vi søger at koble forskere fra andre danske erhvervsakademier til projektet i det omfang, det er muligt.

Nøgleresultater

Forventet resultat:
Vi forventer, at output vil være et antal conference papers, der præsenteres på EuroChrie konferencen. Her vil de blive præsenteret for internationale fagfæller, der vil kunne give værdifuldt feedback.

Evt. vil der være et eller flere papers, der kan sendes til publicering i videnskabelige tidsskrifter.

Vi forventer at kunne bruge dette output i undervisningen på IHM og evt. i bearbejdet form på serviceøkonom-uddannelsen.

Forventet effekt:
Vi forventer at skabe ny viden, der kan bruges direkte i undervisningen, ikke bare på Cphbusiness, men alle erhvervsakademier med serviceøkonomuddannelsen og IHM-uddannelsen (vi vil dele findings med de andre akademier, der har serviceøkonom og IHM uddannelser)

Vi forventer at kunne bibringe ny viden til erhvervet.

Vi forventer at skabe resultater, der kan bruges til af udbyde kurser i værtskab af Cphbusiness’ kursusvirksomhed.
Vi forventer at skabe samarbejdsrelationer på tværs af erhvervsakademierne.

Vi forventer at kunne udfylde et gap i forskningen.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1931/12/20

Samarbejdspartnere

  • Copenhagen Business Academy (Projektpartner) (leder)