Professionelt værtsskab - Fællesmåltider med professionelt værtsskab - 202316

Projektdetaljer

Beskrivelse

Projektets formål er at udvikle og afprøve nye former for brugerinvolvering og iscenesættelse af hverdagssituationer i en klinisk sammenhæng med henblik på at styrke patienternes egen involvering i helbredelse.

Beskrivelse af de udfordringer i praksis, som projektet fokuserer på at løse:
• En væsentlig del af afdelingens patienter har en kræftsygdom eller en anden alvorlig lidelse, der kræver gentagne indlæggelser. En del af disse patienter har nedsat appetit, men har samtidig behov for at forbedre deres ernæringsstatus med henblik på at kunne klare fx operation(er) og efterfølgende kemobehandling. Indlæggelsestiden afhænger således blandt andet af, hvor hurtigt patienterne opnår en optimal ernæringsstatus.
• I forbindelse med patienternes forskellige og ofte nedsatte appetit er det en udfordring i afdelingen, at maden serveres fra en medarbejderbetjent buffet, hvor den der deler mad ud ofte er en servicemedarbejder. Ernæringsforskning viser, at menneskers appetit og tilbøjelighed til at spise forbedres i forbindelse med, at der er et socialt fællesskab omkring måltidet. Her er det endnu en udfordring at nogle af de patienter, der har størst behov for at optimere deres ernæringsstatus af andre grunde er på enestue og dermed som regel spiser alene. På nogle afdelinger etableres der spisning for flere patienter omkring et fælles bord, hvilket især de friskeste patienter benytter sig af.
• Et nyligt afsluttet forskningsprojekt om omsorg på hospice viser, at det har betydning for patienternes oplevelse af spisesituationen, at fællesmåltidet ligner de sociale måltider man kender fra familielivet. Denne forskning tyder på, at det er væsentligt, at de sundhedsprofessionelle påtager sig rollen som vært, hvilket indebærer at invitere patienterne med til måltidet, anretter og serverer maden som man ville gøre til gæster i sit eget hjem (anretter på fade og i skåle, så patienterne selv kan tage hvad de har lyst til i stedet for portionsanretninger) og desuden sørger for at holde samtale i gang, så de patienter, der spiser sammen, også oplever et fællesskab med hinanden.

Beskrivelse af hvordan projektmidlernes overordnede formål understøttes:
• Projektet involverer både en kirurgisk afdeling på Roskilde og Køge Sygehuse samt undervisere og studerende ved sygeplejerskeuddannelsen i UCSJ Campus Roskilde. De beskrevne problemstillinger udspringer aktuelt fra den kliniske praksis og projektet, der er inspireret af nye forskningsresultater, er udviklet i på baggrund af drøftelser mellem UCSJ og afdelingens udviklings- og forskningsansvarlige sygeplejerske og daglige ledere.
• Projektet involverer de studerende på en måde, hvor deres innovative kompetencer udvikles ved både at indgå i en ny type samarbejdsrelation med det kliniske felt og dels ved at anvende kreative ideer i nye måder at løse velkendte kliniske problemstillinger på. Endelig styrkes de innovative kompetencer ved at følge op på, hvilken betydning implementering af en anden måltidssituation har for patienterne.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1430/11/14

Emneord

  • innovativ undervisning
  • Innovation
  • didaktik
  • praksistilknytning
  • brugerinvolvering