Projektdetaljer

Beskrivelse

I professionshøjskolesektoren kan der spores en stigende bevidsthed og opmærksomhed om at tydeliggøre det videngrundlag, som lægges til grund for at udvikle relevant faglig og ansvarlig ekspertise af en høj standard. Uddannelserne skal således kunne redegøre for deres videngrundlag. Men hvad skal der forstås ved en professions videngrundlag, og hvordan kommer den professionelle viden til udtryk i uddannelserne og i praksis?
Dette forskningsprojekt har til formål at studere udvalgte professioners videngrundlag, sådan som det kommer til udtryk igennem professionsuddannelserne. Gennem kvalitative (etnografiske) casestudier vil projektet afdække, hvordan den professionelle viden bliver organiseret, reproduceret og praktiseret i undervisning og vejledning i udvalgte professionsuddannelser. Projektet vil således nærmere undersøge, hvordan den professionelle viden kommer til udtryk og bliver formidlet igennem undervisning og vejledning i fagenes teori, metoder, faglige heuristikker, kommunikationsformer, m.m. Projektets resultater vil bidrage til at styrke uddannelsernes kvalitet gennem en øget bevidsthed om deres videngrundlag.
AkronymProVide
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato17/08/2031/12/21

Emneord

  • Uddannelse, professioner og erhverv
  • teori praksis
  • forskning
  • vidensflow
  • videngrundlag
  • vidensbasering

Fingerprint

Udforsk forskningsemnerne, som dette projekt berører. Disse etiketter er oprettet på grundlag af de underliggende bevillinger/legater. Sammen danner de et unikt fingerprint.