Professionsbachelorprojektet i læreruddannelsen – nye veje i professionsrelevante prøveformer

Projektdetaljer

Beskrivelse

Formålet med projektet er at udvikle professionsrelevante prøve- og formidlingsformer i relation til professionsbachelorporjektet (PBP), og at undersøge, hvilke didaktisk-pædagogisk begrundede sammenhænge, der er – eller kan blive - mellem PBP, projektforståelsen, prøveindholdet og udvikling af de lærerstuderendes professionelle kompetencer. PBP forløb og prøve redesignes informeret af nylige evalueringer af læreruddannelsen, og af professionsdidaktisk forskning med reference til begreber som mening, pædagogisk intertionalitet, professionel identitet og agency. Udfordringer og muligheder som fremstår ved afprøvning af disse re-designs undersøges bl.a. ved at analysere gentagne interview med lærerstuderende, samt deres løbende refleksionslog. Undersøgelsen har fokus de erfaringer, som fremhæves af de deltagende studerende, herunder hvorvidt de oplever meningsfulde sammenhænge og samarbejder, og på hvilke måder projektet får betydning for de studerendes explicitering af egen pædagogiske intentionalitet.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/01/1831/12/19

Samarbejdspartnere

  • Silkeborg Kommune
  • VIA University College (leder)

Emneord

  • Skoler, fag og institutioner