Professionsidentitet vs. tværprofessionalitet

  Projektdetaljer

  Beskrivelse

  om inklusion af børn i udsatte positioner i folkeskolen - antages at være og blive påvirket af de involverede faggruppers problemforståelser, videnbasis mv. - dvs. forhold, der kan knyttes sammen med de forskellige fagpersoners professionsidentitet.
  Delprojektets forskningsspørgsmål har været:
  • Hvordan bidrager tværprofessionelt samarbejde til udviklingen af professionsidentitet, og hvilken rolle spiller professionsidentitet i tværprofessionelt samarbejde?
  • Og kan man tale om udviklingen af en (ny og særlig form for) fælles professionsidentitet, når forskellige professioner arbejder sammen i et tværprofessionelt
  miljø?
  StatusAfsluttet
  Effektiv start/slut dato02/09/1307/04/14

  Emneord

  • professionsidentitet
  • tværprofessionalisme
  • tværfagligt samarbejde