Professionsmaster i social inklusion

  • Schwartz, Ida (Projektdeltager)
  • Thorslund, Jørgen (Projektdeltager)
  • Madsen, Bent Lund (Projektdeltager)
  • Nielsen, Ole Steen (Projektdeltager)
  • Quvang, Christian (Projektdeltager)
  • Kellermann, Ulla (Projektdeltager)
  • Bendix-Olsen, Kurt (Projektleder)

Projektdetaljer

Beskrivelse

Med baggrund i ”Professionshøjskolernes politik for professionsmasteruddannelse” 2009 er opgaven at udvikle en professionsmasteruddannelse med et omfang på 60-90 ects. Uddannelsesforslaget skal dokumentere at kunne imødekomme et behov, der ikke er tilstrækkeligt dækket af eksisterende uddannelser, og at det umiddelbart vurderes at kunne indgå i det samlede uddannelsesbillede på en hensigtsmæssig og samfundsøkonomisk forsvarlig måde. Uddannelsesforslaget skal endvidere udarbejdes efter drøftelse med centrale aftagere og i samarbejde med andre relevante interessenter.
Som metode foreslås at uddannelsesbeskrivelsen tager form af en tillempet akkrediteringsansøgning for nye uddannelser, jvf ”Vejledning til ansøgning om akkreditering af nye uddannelser og udbud” fra EVA dog tillempet således, at kriterier vedr. bl.a. vidensgrundlag tillempes med inspiration fra Universiteternes akkrediteringsbekendtgørelse og ACEs vejledninger.
StatusAfsluttet
Effektiv start/slut dato01/07/0901/07/10